BẢNG GIÁ XE NÂNG DẦU KOMATSU TỪ 1.0-5.0 TẤN

Tác giả: XE NÂNG KOMATSU NHẬT Ngày đăng: 21/06/2023

BẢNG GIÁ XE NÂNG DẦU KOMATSU 1.0-5.0 TẤN CỦA XE NÂNG PHÚC LÂM:

stt  Model xe   Giá bán 
1  Komatsu FD10T-21/207516          170,000,000
2  Komatsu FD15C-21/206735          202,000,000
3  Komatsu FD15T-21/206662          180,000,000
4  Komatsu FD18C-20/M223-663422          160,000,000
5  Komatsu FD20T-12/544432          170,000,000
6  Komatsu FD25-10/230942          150,000,000
7  Komatsu FD25C-12/526631          225,000,000
8  Komatsu FD25C-14/M151A-560840          240,000,000
9  Komatsu FD25C-16/721816          270,000,000
10  Komatsu FD25T-17/325711                         ck 212.4          340,000,000
11  Komatsu FD25T-17/339740          335,000,000
12  Komatsu FD30-11/456993          210,000,000
13  Komatsu FD30-8/M101A-146801          190,000,000
14  Komatsu FD30T-16/717680          280,000,000
15  Komatsu FD30T-17/313833          355,000,000
16  Komatsu FD30T-17/314871          350,000,000
17  Komatsu FD35AT-17/331800          380,000,000
18  Komatsu FD40T-10/133775          370,000,000
19  Komatsu FD50AT/110974          470,000,000

 

Bạn đang xem: BẢNG GIÁ XE NÂNG DẦU KOMATSU TỪ 1.0-5.0 TẤN
Bài trước Bài sau
icon icon icon
popup

Số lượng:

Tổng tiền: