Chào mừng bạn đến với Công ty TM&DV Thiết Bị Phúc Lâm

Xe nâng điện 2.5 tấn FE25-1 năm 2021 #301495

Xe nâng điện 2.5 tấn FE25-1 năm 2021 #301495

350.000.000₫

Tình trạng: Còn hàng

Công ty chúng tôi là đơn vị nhập khẩu uy tín và đại diện hãng Komatsu về xe nâng Komatsu đã qua sử dụng. Xin giới thiệu xe nâng điện Komatsu ngồi lái thế hệ mới nhất của Komatsu như sau: Xe nâng điện Komatsu 2.5 tấn, model: FE25-1, sản xuất 2021,  với Thông số như sau: Một số thông số chính của xe như sau: XE NÂNG ĐIỆN KOMATSU 2.5  TẤN FE25-1 XUẤT XỨ NHẬT BẢN NHÃN HIỆU KOMATSU MODEL FE25-1 NĂM SẢN XUẤT 2021 KHỐI LƯỢNG XE ~3950 KG NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG ĐIỆN/BATTERY KIỂU BÌNH ẮC QUY 360 Ah/72 V CHIỀU CAO NÂNG 3.0 m (2 tầng) KIỂU LỐP Lốp đặc CHỨC NĂNG DỊCH CÀNG SỐ GIỜ XE ĐÃ CHẠY 600 h THÔNG SỐ...
0916.155.235- 0935.355.886

Công ty chúng tôi là đơn vị nhập khẩu uy tín và đại diện hãng Komatsu về xe nâng Komatsu đã qua sử dụng. Xin giới thiệu xe nâng điện Komatsu ngồi lái thế hệ mới nhất của Komatsu như sau:

Xe nâng điện Komatsu 2.5 tấn, model: FE25-1, sản xuất 2021,  với Thông số như sau:

Một số thông số chính của xe như sau:

XE NÂNG ĐIỆN KOMATSU 2.5  TẤN FE25-1

XUẤT XỨ

NHẬT BẢN

NHÃN HIỆU

KOMATSU

MODEL

FE25-1

NĂM SẢN XUẤT

2021

KHỐI LƯỢNG XE

~3950 KG

NHIÊN LIỆU SỬ DỤNG

ĐIỆN/BATTERY

KIỂU BÌNH ẮC QUY

360 Ah/72 V

CHIỀU CAO NÂNG

3.0 m (2 tầng)

KIỂU LỐP

Lốp đặc

CHỨC NĂNG

DỊCH CÀNG

SỐ GIỜ XE ĐÃ CHẠY

600 h

THÔNG SỐ CƠ BẢN CỦA XE THEO NHÀ SẢN XUẤT

4.3

Kho¶ng c¸ch tự do tõ nÜa n©ng ®Õn mÆt ®Êt

h2

 

mm

155

4.4

ChiÒu cao n©ng tiªu chuÈn

h3

 

mm

4700

4.5

ChiÒu cao lín nhÊt cña xe khi n©ng hµng

h4

 

mm

4050

4.7

ChiÒu cao cña ca bin

h6

 

mm

2155

4.19

ChiÒu dµi xe bao gåm c¶ nÜa n©ng

l1

 

mm

3515

4.20

ChiÒu dµi xe kh«ng bao gåm nÜa n©ng

l2

 

mm

2445

4.21

BÒ réng lín nhÊt cña xe

b1

 

mm

1200

4.22

NÜa n©ng

s/e/l

 dµy x réng x dµi

mm

40 x 122 x 1070

4.23

Lo¹i nÜa n©ng

ISO 2328, Type A/B/no

 

Class2, Lo¹i A

4.24

ChiÒu réng lín nhÊt gi÷a 2 nÜa n©ng

b3

 

mm

1020

4.31

Kho¶ng s¸ng gÇm xe

m1

 

mm

115

4.32

m2

 

mm

110

4.33

BÒ réng nhá nhÊt ®Ó xe rÏ ¬ gãc cua bªn phai lµ.

Ast

Víi pallet  réng 1000x 12000

mm

3840

4.34

Ast

Víi pallet  réng 1200x 800

mm

3970

4.35

B¸n kÝnh quay

Wa

 

mm

2120

5.1

Tèc ®é (tiÕn)

Cã t¶i

Km/h

14.0

5.1.1

Kh«ng t¶i

Km/h

16.0

5.2

Tèc ®é n©ng

Cã t¶i

mm/s

260

Kh«ng t¶i

mm/s

550

5.3

Tèc ®é h¹

Cã t¶i

mm/s

500

Kh«ng t¶i

mm/s

540

5.6

Lùc kÐo lín nhÊt

Cã t¶i

N

10900

5.8

Kh¶ n¨ng leo dèc lín nhÊt

Cã t¶i 

%

16

Tình trạng: Xe đã đặt hàng từ Komatsu Nhật tháng 6/2023 về Việt Nam

Một số hình ảnh xe nâng điện Komatsu 2.5 tấn bên Nhật

Test nội dung tabs chính sách vận chuyển
zalo Công ty TNHH Thương Mại và Dịch Vụ Thiết bị Phúc Lâm